Vitra Hub

Vitra Hub je živoucí kreativní prostor, který voní jídlem, zní hudbou a tepe v rytmu návrhářského studia. Své ateliéry zde na týden přemístili studenti UMPRUM, DJs Radia 1 i skvělí kuchaři z A-studia Ambiente. Instalace představuje přirozené prostředí současné městské komunity. Je experimentální laboratoří svobodného života, ateliérem budoucnosti, která zve své návštěvníky do světa generace Y. Bez závislosti na jediném místě se dokážete usadit takřka kdekoliv a v komunitě blízkých přátel vytvářet svět podle vlastních představ.
Vitra Hub is a vibrant creative space that smells like food, sounds with music in the rhythm of design studio. The students of UMPRUM, DJs of Radio 1 and excellent chefs from A-studio Ambiente have moved their studios here for a week. Installation represents the natural environment of the contemporary urban community. It is an experimental lab of free life, an atelier of the future that invites your visitors to the world of generation Y. Without dependence on one place, you can settle almost anywhere and in the community of close friends to create a world of your own.

klient: Vitra


rok: 2015
spolupráce: Roman Kvita