Tiara

Jednoduchá, precizně vyvážená mísa z corianu je osazená kroužkem z drahého kovu, který svou subtilitou doplňuje čistotu corianu a podtrhuje exkluzivitu produktu. Kroužek zároveň chrání hranu mísy před mechanickým poškozením. Oba materiály se svými vlastnostmi vzájemně doplňují a vytváří tak harmonický celek.

Mísa má navíc specifické vnitřní tvarování, které napomáhá její stabilitě, zejména pokud je naplněná.


The simple, precisely balanced bowl of corian is fitted with a precious metal ring that adds to the purity of the corian and sublimates the exclusivity of the product. The ring also protects the edge of the bowl from mechanical damage. Both materials complement each other with their properties to create a harmonious whole.
In addition, the bowl has a specific internal molding that helps its stability, especially when filled.


fotografie: Petr Vykoukal

rok: 2015
vyrobil: A.M.O.S. design s. r. o.