The trophy

návrh trofeje pro největší etický přínos mezi sportovci. Zlatá korunka je stylizací vavřínového věnce.


the trophy proposal for the greatest ethical benefit among athletes. The Golden Crown is a stylized laurel wreath.