Pro lepší město

Návrh městského mobiliáře pro Prahu k iniciativě "Pro lepší město"

Městský mobiliář pro Prahu je v mém pojetí kompaktní a systémový design, který si klade za cíl přinést do veřejného prostoru krásné objekty zpříjemňující lidem pobyt v ulicích města. S Prahou ho spojuje i litina jako základní použitý materiál, neboť právě ta je v Praze všudypřítomná a prolíná se i všemi časovými epochami jejího vývoje.render: Matúš Opálka

render: Visualarch

Na vývoji se dále podíleli:
Roman Kvita, Jana Korčáková, Monika Matějková


Urban furniture design for Prague for the "For a better city" initiative.

Urban furniture for Prague is, in my view, a compact and systemic design that aims to bring beautiful objects into the public space, making it easier for people to stay in the streets of the city. With Prague, it also combines cast iron as a basic material, because it is ubiquitous in Prague, and it also merges with all the time epochs of its development.