Prezentační manuál pro MPO

Zahrnuje návrh typického výstavního stánku a vymezuje zásady správného Prezentování firem pod záštitou MPO a České Republiky v zahraničí.


It includes the design of a typical exhibition stand and defines the principles of correct Presentation of companies under the auspices of the Ministry of Industry and Trade and the Czech Republic abroad.render: Daniel Gonzalez

rok: 2013
klient: Ministerstvo Průmyslu a Obchodu
kooperace: Lenka Svatošová, Markéta Mášová