Navigační a informační systém pro Národní Muzeum

Řešení navigačního systému pro Národní Muzeum v Praze sestává ze subtilních nosičů, které s respektem obkreslují architekturu budov a typickými materiály kamene začleňují tyto prvky do interiéru. Grafická podoba informačního systému čerpá inspiraci z notoricky známé estetiky turistického značení, jehož původ leží ve stejné době, jako původ Hlavní budovy Národního muzea. Antracitová barevnost v kombinaci s decentní bílou, respektive zlatou typografií citlivě doprovází návštěvníka interiérem budov.
rok: 2018
spolupráce: Miroko Maroko
klient: Národní MuzeumThe Navigation System for the National Museum in Prague consist of subtle carriers that draw the line around the architecture of the buildings and integrate these elements into the interior with typical materials of stone. The graphic design of the information system draws inspiration from the notorious aesthetics of tourist signage originated at the same time as the origin of the National Museum's main building. Anthracite colouring, combined with decent white and golden typography, sensitively accompanies visitors in the interior of buildings.