NIKE Premier Cup Car 2015

Tour car pro Nike Premiere cup 2015 slouží k prezentaci nejnovějších produktů Nike. Mladí fotbalisté si je mohou vyzkoušet přímo při tréninku a dozvědět se víc prostřednictvím mlutimediálních prvků a prezentačních ploch, které auto také pojme.


rok: 2015
klient: NIKE
kooperace: Roman KvitaTour car for the Nike Premiere Cup 2015 serves to present the latest Nike products. Young footballers can try them directly during training and learn more through the multimedia elements and presentation areas that the car can also take.