Mirror, Mirror

Návrh experimentální dózy pro firmu Bomma. Absence barvy v produkci křišťálu je vyřešená pokovením povrchu tak, že se dóza barevně přizpůsobuje interiéru, ve kterém je umístěna. Zároveň se v zrcadlovém povrchu odráží typický brus. Striktní tvarování demonstruje současné technologické možnosti ve sklářském průmyslu.Design of an experimental dose for the Bomma company. The absence of colour in crystal production is solved by surface metal coating so that the dose is colour-adapted to the interior in which it is placed. At the same time, the mirror surface reflects a typical cut. Strict shaping demonstrates current technological possibilities in the glass industry.
rok: 2014
vyrobil: Bomma