Lightway


Diplomní projekt na Pražské UMPRUM se zabývá denním světlem v interiéru. Ve spolupráci s renomovanou Českou firmou Lightway vzniká kolekce difuzérů pro sluneční světlovody. Difuzér je vyřešený jako modul, který obstojí i jako samostatné svítidlo a otvírá tak řadu možností nejrůznějších aplikací. Signifikantním prvkem je roboticky broušené tabulové sklo firmy Bomma.


fotografie: Petr Vykoukal

rok: 2016
klient: Lightway
The diploma project at Prague UMPRUM deals with daylight in the interior. In cooperation with the renowned Czech company Lightway, a collection of diffusers for sunlight is being developed. The diffuser is solved as a module that will stand out as a separate luminaire and opens up a variety of options for a variety of applications. Significant feature is Bomma's robotic-cut sheet glass.